Kana Barnehage

Aaslyveien 4, 3483 Kana

postmottak@kanabarnehage.no

32 79 36 65

Vi følger selvfølgelig statlig maksimumspris og krav om

søskenmoderasjon. Satsene er i dag som følger:

Plass

%

Opphold

eks.mat

Opphold

inkl. mat

Sum inkl.

1 søsken

100

2910

3310

5747

80

2474

2794

4845

70

2183

2463

4270

60

1892

2132

3696

50

1746

1946

3368

Søskenmoderasjon for barn nr 3 er 50 %

Kana Barnehage drives som en ideell stiftelse.


Eierskapet administreres av et styre.

Styret består av to innvalgte representanter fra foreldrene og

to fra de ansatte.

Div. dokumenter