Kana Barnehage

Aaslyveien 4, 3483 Kana

postmottak@kanabarnehage.no

32 79 36 65

Vi følger selvfølgelig statlig maksimumspris og krav om

søskenmoderasjon. Satsene er i dag som følger:

Plass

%

Opphold

eks.mat

Opphold

inkl. mat

Sum inkl.

1 søsken

100

2990

3390

5883

80

2542

2862

4961

60

1944

2184

3785

Søskenmoderasjon for barn nr 3 er 50 %

Kana Barnehage drives som en ideell stiftelse.


Eierskapet administreres av et styre.

Styret består av to innvalgte representanter fra foreldrene og

to fra de ansatte.

Div. dokumenter

Årsplan for barnehageåret 2018 - 2019

Vedtekter

søknadskjema finner du på Hurumkommune.no