Vi følger selvfølgelig statlig maksimumspris og krav om

søskenmoderasjon. Satsene er i dag som følger:

Plass

%

Opphold

eks.mat

Opphold

inkl. mat

Sum inkl.

1 søsken

100

2910

3310

5747

80

2474

2794

4845

70

2183

2463

4270

60

1892

2132

3696

50

1746

1946

3368

Søskenmoderasjon for barn nr 3 er 50 %

Kana Barnehage drives som en ideell stiftelse.

 

Eierskapet administreres av et styre.

Styret består av to innvalgte representanter fra foreldrene og

to fra de ansatte.

Div. dokumenter

Kana Barnehage

Aaslyveien 4, 3483 Kana

postmottak@kanabarnehage.no

32 79 36 65