KANA

BARNEHAGE

Kana Barnehage

Aaslyveien 4, 3483 Kana

postmottak@kanabarnehage.no

32 79 36 65

Personalet

Styrer

Trude Eide

Førskolelærer

Assistent

Gry Hegna Nilsen

Fagarbeider

Assistent

Sara Nymo Ryberg

Fagarbeider

Ped. leder/ass.styrer

Elin Berg

Strømnæss

Førskolelærer

Assistent

Nina Strand

Assistent (vikar)

Tove Ravnsborg

Fagarbeider

Assistent

Hilde B. Larsen

Fagarbeider

Ped. leder

Christina Bjur

Førskolelærer

Assistent

Wibecke Kristiansen

Fagarbeider

Assistent

Cesilie K. Myhre

Fagarbeider