Kana Barnehage

Aaslyveien 4, 3483 Kana

postmottak@kanabarnehage.no

32 79 36 65

Personalet

Styrer

Trude Eide

Førskolelærer 

Assistent

Gry Hegna Nilsen

Fagarbeider

Assistent

Sara Nymo Ryberg

Fagarbeider

Ped. leder/ass.styrer

Elin Berg

Strømnæss

Førskolelærer

Assistent

Nina Strand

Assistent

Hilde B. Larsen

Fagarbeider

Ped. leder 

Christina Bjur

Førskolelærer

Assistent

Wibecke Kristiansen

Fagarbeider