Kana barnehage er en privat tre avdelings barnehage på sydspissen av Hurumlandet.

Vi er lokalisert i landlige omgivelser, nær gårder, skog og sjø.

Vi er kjent for

 • God service
 • Fleksible barnehagetilbud
 • Et meget godt sosialt klima
 • Stabilt personale
 • Fantastisk flotte lekearealer
 • Høyt faglig nivå;                  

        fem Barnehagelærere,

        4 Fagarbeidere og

        dyktige Assistenter

        med lang erfaring

Satningsområder

   • Lek og friluftsliv
   • Brukervennlighet
   • Humor og glede