Grevling

Dette barnehageåret er det 29 barn fra 3-6 år på Grevling.

De eldste barna skal ha base i en ny grillhytte


Vi er opptatt av å skape gode innholdsrike lekemiljøer for barna  og være mye ute på tur.

 

Her jobber Christina, Gry, Elin, Victoria og Marthe.