Grevling

Dette barnehageåret er det 22 barn fra 3-6 år på Grevling.


Vi er opptatt av å skape gode innholdsrike lekemiljøer for barna  og være mye ute på tur.

 

Her jobber Christina, Gry, Elin og Mari.