Personalet

Daglig leder

Trude Eide

Barnehagelærer

Nina Strand

Assistent


Elin B. Strømnæss

Barnehagelærer

Hilde B. Larsen

Fagarbeider

Gry Hegna Nilsen

Fagarbeider

Christina Bjur

Barnehagelærer

Vicenta S. Vargas

Assistent

Mari Strømnæss

Assistent

Sara Ryberg Veel

Fagarbeider

Carita Ottesen

Barnehagelærer

Gro L. Harnes

Barnehagelærer

Tine R. Karlsen

Barnehagelærer