Skogmus

I år er det 8 barn i alderen 1-2 år på avdelingen


Vi ivaretar det enkelte barnets behov for

Omsorg, trygghet, tilhørighet og ro.Vi er lydhøre for barnas signaler og uttrykk, og støtter de i følelsene de går gjennom i løpet av barnehagedagen. 


Her jobber Carita, Linde og Sara