Vi følger selvfølgelig statlig maksimumspris og krav om

søskenmoderasjon. Satsene er i dag som følger:

Plass

%

Opphold

eks.mat

Opphold

inkl. mat

Sum inkl.

1 søsken

100

3000

3400

5900

80

2400

2720

4720

60

1800

2040

3540

Søskenmoderasjon for barn nr 3 er 50 %

Kana Barnehage drives som en ideell stiftelse.


Eierskapet administreres av et styre.

Styret består av to innvalgte representanter fra foreldrene og

to fra de ansatte.


Barnehagen er stengt i romjula, påsken og uke 29 og 30.

Div. dokumenter