Vi følger selvfølgelig statlig maksimumspris og krav om

søskenmoderasjon. Satsene er i dag som følger:

Plass

%

Opphold

eks.mat

Opphold

inkl. mat

Sum inkl.

1 søsken

100

3000

3400

5900

80

2400

2720

4720

60

1800

2040

3540


Kana Barnehage drives som en ideell stiftelse.


Eierskapet administreres av et styre.

Styret består av to innvalgte representanter fra foreldrene og

to fra de ansatte.


Barnehagen er stengt i romjula, påsken og uke 29 og 30.

Div. dokumenter